Untitled Document

Zorgpad alcohol

 
Zorgpad alcohol - Documentatie

Visie

Het zorgpad alcohol West-Vlaanderen wil fungeren als een generiek model voor de aanpak van alcoholgerelateerde problemen op de 1e lijn, gebaseerd op de principes van “stepped care” en “balanced care”. Dit wil zeggen dat we aan de hand van duidelijke criteria de individuele zorgnood bepalen en op basis daarvan een gepast zorgaanbod en/of stappenplan aanbieden, uiteraard rekening houdend met de wensen van de cliënt (cfr. supra).
We formuleren voorzichtige (evidence based) aanbevelingen van hoe dit zorgaanbod er idealiter uitziet, maar uiteraard zijn we niet verantwoordelijk voor de concrete invulling van het zorgaanbod door de respectievelijke voorzieningen en organisaties.

Door de 1e lijn het model van het zorgpad aan te reiken, willen we hen ondersteunen en deskundiger maken in het (h)erkennen en opvolgen van alcoholproblemen bij patiënten en/of cliënten in hun eigen praktijk.
Op die manier hopen we dat alcoholproblemen vroeger gedetecteerd en aangepakt worden. Daarnaast willen we dat personen makkelijker de weg vinden naar het voor hen gepaste zorgaanbod. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alcoholproblemen zich minder snel en minder ernstig ontwikkelen.

Elke stap in het zorgpad wordt in eerste instantie bepaald door de keuze van de patiënt/cliënt en zijn/haar bereidheid tot verandering: wat is de zorgnood en wat is de hulpvraag van de persoon in kwestie?
Daarnaast is ook de context (familie en/of omgeving) zeer belangrijk; het al of niet aanwezig zijn van deze hulpbronnen zal een invloed hebben op het traject dat iemand loopt.

Het zorgpad alcohol is samengesteld uit meerdere stappen, waarbij verschillende voorzieningen elk hun eigen welomlijnde opdracht hebben, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de individuele zorgnood/-vraag. Elke opdracht is een schakel in het grotere geheel: de bedoeling is dat het zorgpad staat voor een gemeenschappelijke visie en vooral ook voor een gezamenlijke aanpak. Samenwerking, overleg en evaluatie tussen de verschillende partners (niet alleen op de 1e lijn, maar ook op de 2e en 3e lijn) zijn fundamenteel.

Belangrijk bij het hanteren van het zorgpad alcohol is de basishouding van de motiverende gespreksvoering: een niet-moraliserende en niet-veroordelende interactiestijl met de patiënt/cliënt. De hulpverlener op de 1e lijn is per definitie laagdrempelig en kan in een veilige sfeer het mogelijk problematisch alcoholgebruik bespreekbaar maken.